Astronomi Sözcüğünün Kökeni Nedir

Türk dili bünyesinde pek çok alıntı kelimeyi bulundurmaktadır. Bunlar özellikle Arap ve Fars dillerindendir. Bilim ve tekniğe ait olan alıntı sözcüler ise genellikle Batı dillerindendir. Bunun nedeni bilim ve tekniğin kendine daha çok Batıda gelişme alanı bulmasıyla ilgilidir. Yeni bir teknolojik, bilimsel gelişmeye veya bunların yarattığı ürüne isim verilirken ise büyük ölçüde Latince’den faydalanılır. Latince […]