Her Madde Elektriği İletir Mi?

Elektrik iletimi atomların orbital yörüngelerindeki elektronlarının, pozitif bir yüklenme-polarite oluşturması sayesinde olur. İyonize olmuş durumdaki çözünmüş tuzlar ve yükleri sayesinde elektron ileten metaller buna en yaygın örneklerdir. Dolayısıyla her madde elektriği iletir mi sorusunun cevabı olumsuzdur. Çünkü maddelerin birçoğu yüksüz halde veya negatif yüklüdürler. Mesela gaz formundaki soy gazlar, ametaller ve yarı metaller elektriği iletmeyen […]