Her Madde Elektriği İletir Mi?

Elektrik iletimi atomların orbital yörüngelerindeki elektronlarının, pozitif bir yüklenme-polarite oluşturması sayesinde olur. İyonize olmuş durumdaki çözünmüş tuzlar ve yükleri sayesinde elektron ileten metaller buna en yaygın örneklerdir.

Dolayısıyla her madde elektriği iletir mi sorusunun cevabı olumsuzdur. Çünkü maddelerin birçoğu yüksüz halde veya negatif yüklüdürler. Mesela gaz formundaki soy gazlar, ametaller ve yarı metaller elektriği iletmeyen elementlerdendir. Bu maddeler ise elektronik sahada yalıtıcı olarak kullanılır.

Metaller

Periyodik tabloda genel olarak pozitif yüklü A grubu elementleridir. Ancak altın ve alüminyum gibi metal olduğu halde iletken olmayan istisnai atomlar da bulunur.

İyonlar

Su, alkol ve benzeri çözücüler içinde iyonlaşarak pozitif yüklenen maddeler de iletkendir. Mesela tuzlar, asitler ve bazlar suda eridikleri zaman iletici özellik kazanırlar. Ancak her çözünen madde elektriği iletmez. Çünkü şeker gibi sadece zayıf kimyasal bağlarla eriyen moleküller iyonize olmadığı için iletemez.

Maddenin Plazma Hali

Yüksek basınçlarda ve yüksek sıcaklık altında oluşur. Ama maddenin gaz formundan farklı olarak iyi bir ısı ve elektrik iletken madde halidir. Plazma ekran teknolojisinde de plazmanın elektrik geçirgenliğinden faydalanılmaktadır.

Bazı Ametaller

Genellikle elektrik geçirmeyen ametaller içinde bazı iletken istisnalar vardır. Mesela karbon iletken değildir. Ancak özel bir dizilime giren karbon atomları elektronları aktarabildikleri için iletici özellik kazanırlar. Grafiti maddesi (kurşun kalem) bu dizilimdeki karbondan oluşur.

Her madde elektriği iletemez. Metaller, iyonlar, maddenin plazma hali ve bazı istisnai ametaller iletkendir.