Hangi Sendikalar Hizmet Sektörü Çalışanlarının Haklarını Savunma Amacıyla Faaliyet Göstermektedir?

İŞÇİLERİN EMEKLERİ ADİNA SÜRDÜRÜLEN MÜCADELE

Küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanırken, bu süreç işçi hareketlerini de etkisi altına almıştır. İşçilerin koşullarının iyileştirilmesi, emeklerinin sömürülmemesi adına mücadele eden kuruluşların ezber ve alışkanlıklarından kurtulup işçiler için yenilikçi fikirler üretmek ve mücadeleye yeni boyutlar kazandırmak gibi önemli misyonları vardır. Kendini sorgulayan, perspektif geliştiren işçi kurumları değişim sürecini profesyonel bir şekilde yürütebilir. Bu noktada, hangi sendikalar hizmet sektörü çalışanlarının haklarını savunma amacıyla faaliyet göstermektedir? sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

 Benim Emeğim Benim Geleceğim

DİSK, işçilerin mücadelesi sonucunda 13 Şubat 1967’de kurulmuştur. 12 Eylül askeri darbesi sonucunda yasaklanan DISK, 1992 yılında eylemlerine devam edebilmiştir. İşçilerin demokratik ve merkezi olarak bir araya geldiği bu kuruluş devletten bağımsız olarak hareket eder. İşçilerin iş yerlerindeki durumlarını iyileştirebilmek için özgürlük ve demokrasi çizgisinde mücadelesini sürdürmektedir.

 Ulusal Projeleriyle Bir İşçi Kuruluşu

HAK-İŞ, Türkiye’nin ikinci büyük işçi konfederasyonudur. İstikrarlı bir çizgide yürüyerek, işçilerin verdiği emeklerin karşılığını adaletli bir şekilde alabilmesi ve şartlarının iyileştirilebilmesi için mücadele etmektedir. 1984 yılına kadar işçi kuruluşlarının yasaklı olduğu dönemlerde zor şartlarda üye kayıt faaliyetlerini sürdürmüştür. HAK-İş’in esas mücadelesi, tüm demokratik kitle kuruluşları ve meslek örgütleriyle dayanışma içerisinde olmaktır. Ayrıca ulusal alanda, mesleki eğitim ve sosyal ortaklıkları geliştirme projesi, sosyal diyalog ve eğitim yoluyla kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi gibi önemli çalışmalar yapmıştır.

 İşçiler İçin Demokrasi

TÜRK-İŞ kurumu 1961 yılında etkinliklerine başlayan, Türkiye’nin en köklü işçi kurumlarından biridir. İşçi sınıfının menfaatlerini en iyi şekilde koruyabilmek için mücadele etmektedir İşçilere yapılan baskıları ve işçi haklarını ihlal edenleri protesto etmek, anarşiye prim vermeden işçiler için demokratik ortamı sağlamak gibi çalışmalar yapmaktadır.